Bürgermeister

Güsting Erwin
Kirchstraße 81
4730 Raeren
Telefon +32 (0)474 / 69 48 10

Liste: Mit uns

De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Hij is zowel de voorzitter van de gemeenteraad als van het college en heeft bovendien eigen bevoegdheden (ambtenaar van de burgerlijke stand, verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid, …).