Gemeinderat Raeren
 
Gemeinderat Raeren

De gemeenteraad

De gemeenteraad wordt rechtstreeks verkozen door de kiezers van de gemeente. Het aantal gemeenteraadsleden staat in verhouding tot het aantal inwoners. Raeren telt 21 gemeenteraadsleden.

De gemeenteraad is het orgaan dat volgens artikel 162 van de Belgische grondwet bevoegd is voor "alle aangelegenheden van gemeentelijk belang".

 

Taken waarmee de raad belast is:

  • Begroting en rekeningen
  • Goedkeuring van de begroting en rekeningen van de kerkfabrieken
  • Financiering en uitvoering van bouwwerkzaamheden aan gebouwen van de gemeente (school, sporthallen, …)
  • Toekennen van subsidies
  • Verkoop van gronden uit het industriegebied Rovert
  • Afkondigen van verordeningen, enzovoort.