Dorpsgezicht
 
 Hertogenwoud
 
 Hertogenwoud
 
Wiesenlandschaft
Weidelandschap 
 
Wiesenlandschaft und Dorfansicht

Portret

Sinds de fusie van de Belgische gemeenten in 1976 bestaat de gemeente Raeren uit de vroegere dorpen Raeren, Eynatten en Hauset.

Bovendien maken ook de gehuchten Berlotte, Lichtenbusch, Merols en Petergensfeld deel uit van de gemeente.

De fusiegemeente telt vandaag meer dan 10.000 inwoners, van wie ongeveer de helft afkomstig is uit de omgeving van de naburige stad Aken in Duitsland.

In bepaalde delen van de gemeente bedraagt het aandeel niet-Belgische medeburgers meer dan 80 procent.

Ligging

De geografische ligging van Raeren wordt bepaald door het Hertogenwoud in het zuidoosten van het grondgebied van de gemeente. Het Hertogenwoud vormt zelf de noordoostelijke rand van het beschermd natuurgebied de "Hoge Venen".

Ook op het grondgebied van de gemeente Raeren vinden we enkele delen van dit voor Europa unieke hoogveengebied. Geologisch gezien behoren de dorpen Hauset en Eynatten tot het "Land van Herve" en moeten we Raeren veeleer onderbrengen bij het "Ardens Massief". 

 Van de totale oppervlakte van 7.421 hectare is meer dan 90% met planten begroeid: 2.470 hectare weiden en 4.110 hectare bos.

Hertogenwoud

Het Hertogenwoud, dat oorspronkelijk een gebied met gemengd bos was, werd in de negentiende eeuw vooral door de Pruisen herbebost met sparren, omdat er grote hoeveelheden snel groeiend en buigzaam hout nodig waren voor de omliggende mijngebieden van Luik en Aken. Vandaag wordt het woud zo veel mogelijk opnieuw omgevormd tot gemengd bos. Naast de economische functie biedt het ook een uitstekend dagrecreatiegebied met veel wandelpaden.

Weiden en heggen

Het weidelandschap tussen de verschillende dorpen wordt gekenmerkt door heggen en de beken Iter, Periol en Göhl, die zich doorheen het landschap slingeren. Vooral in Raeren is nog duidelijk de vroegere structuur met buurtschappen van het uitgestrekte dorp met zijn verspreide bewoning te zien. Tussen de vroegere nederzettingen lopen talrijke, goed onderhouden voetpaden, die voor een snelle en gemakkelijke wandelverbinding zorgen. Die veldwegen worden vandaag als wandelpaden gebruikt. De verbindingswegen zijn voor het grootste deel bebouwd, maar bieden op veel plaatsen een mooi uitzicht op het achterliggende, heuvelachtige weidelandschap.