Dienst bevolking en burgerlijke stand

Mevrouw Meessen, Mevrouw Noé, Mevrouw Kever en Mevrouw Paquet staan samen in voor de belangrijke bevoegdheden bevolking en burgerlijke stand. Wanneer u één van deze vier personen aan de lijn krijgt, zullen zij u graag helpen in verband met de volgende thema's:

De dienst bevolking heeft de taak om de inwoners van het grondgebied van de gemeente Raeren te registreren. U bent ertoe verplicht, uw aankomst of vertrek bij ons te melden. Bijgevolg kunt u hier de volgende zaken regelen:

  • Aanmeldingen, afmeldingen en wijzigingen,
  • Identiteitskaarten (ook elektronische), identiteitskaarten voor kinderen, paspoorten
  • Verblijfsvergunningen, migratiekwesties en -wetgeving
  • Attesten en certificaten (o.a. bewijs van goed gedrag en zeden, Belgisch rijbewijs)
  • Gezinssamenstelling

Onze dienst burgerlijke stand regelt de aangifte in het register van de burgerlijke stand van:

  • Geboorten / erkenning van vaderschap, sterfgevallen
  • Huwelijken, echtscheidingen, adopties, vaccinaties
  • Nationaliteitskwesties

Ook wanneer u genealogische gegevens wilt verkrijgen, legt de dienst bevolking en burgerlijke stand de nodige afspraken vast.

​Contact:

Ihr Suchergebnis

Melde- und Standesamt


Frau Monique Noé
Hauptstrasse 26
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 61
Email meldeamt@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben

Melde- und Standesamt


Frau Annette Förster
Hauptstraße 26
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 97
Fax +32 (0)87 / 33 24 45
Email meldeamt@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben

Melde- und Standesamt


Frau Arlette Meessen
Hauptstrasse 26
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 66
Email meldeamt@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben

Melde- und Standesamt


Frau Melanie Paquet
Hauptstrasse 26
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 85
Email meldeamt@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben