Hermann-Joseph Neycken-Einehmer der Gemeinde
Hermann-Joseph Neycken -
Ontvanger van de gemeente
en het OCMW Raeren

De ontvanger en de financiële dienst

Hermann-Joseph Neycken Hermann-Joseph Neycken is sinds 1995 ontvanger van de gemeente en van het OCMW Raeren.

Op eigen verantwoordelijkheid ontvangt hij de inkomsten van de gemeente en staat hij in voor de wettelijk gereglementeerde uitgaven. Hij staat onder toezicht van het schepencollege en is bevoegd voor de boekhouding en alle financiële belangen van de gemeente. Elk kwartaal legt hij aan de gemeenteraad een overzicht van de financiële situatie voor en elk jaar legt hij volledig rekenschap af. De ontvanger is ook adviseur voor de financiën en de begroting van de gemeente, hij ziet toe op de correcte toepassing van het besluit op de gemeentebelastingen en zorgt voor de beleggingen en leningen van de gemeente.

Onder zijn toezicht voeren de medewerkers van de financiële dienst alle handelingen uit die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de financiële inkomsten of uitgaven van de gemeente. Het gaat om de volgende personen:

Meneer Hambloch: bevoegd voor alle gemeentebelastingen en -heffingen, zoals de afvalbelasting, de financiële afwikkeling van de houtverkoop, jachtverpachtingen, weideverpachtingen en andere huuraangelegenheden en de gemeentelijke inventaris.

Mevrouw Demonthy en Meneer Cremer: bevoegd voor het opstellen van de begroting en het aanpassen van de begrotingsplannen in samenwerking met het schepencollege, algemene en budgettaire gemeenteboekhouding, bestellingen van materiaal en facturatie.

Samen met de ontvanger voert de financiële dienst op die manier het financiële beleid uit dat de gemeente heeft beslist.

​Contact:

Ihr Suchergebnis

Finanzdienst

Finanzdirektor


Herr Hermann-Joseph Neycken
Hauptstrasse 26
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 59
Fax +32 (0)87 / 85 33 73
Email hermann-joseph.neycken@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben

Finanzdienst


Frau Britta Balke
Hauptstraße 26
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 56
Fax +32 (0)87 / 85 33 73
Email britta.balke@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben

Finanzdienst


Frau Françoise Meessen
Hauptstrasse 26
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 56
Fax +32 (0)87 / 85 33 73
Email francoise.meessen@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben

Finanzdienst


Herr Hans Hambloch
Hauptstrasse 26
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 58
Fax +32 (0)87 / 85 33 73
Email hans.hambloch@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben

Finanzdienst


Frau Monique Pons
Hauptstrasse 26
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 56
Fax +32 (0)87 / 85 33 73
Email monique.pons@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben