Das Gemeindehaus Raeren
Het gemeentehuis van Raeren

Onze diensten

Het gemeentebestuur van Raeren bestaat uit verschillende diensten. Deze ondersteunen de gemeentelijke mandatarissen bij het uitvoeren van hun projecten en maatregelen.

Daarnaast verstrekt de gemeente verschillende documenten en vergunningen, die u in het dagelijks leven nodig hebt: bouwvergunningen, milieuvergunningen, identiteitskaarten en bewijzen van domicilie zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.

Links vindt u de verschillende diensten met hun medewerkers en bevoegdheden.

Indien u niet weet tot welke dienst u zich met uw vraag moet richten, kiest u het algemeen telefoonnummer: +32 (0) 87 86 69 40 of stuurt u een email naar: info@raeren.be

In het kader van een initiatief tot kwaliteitsverbetering heeft de gemeentelijke administratie van Raeren een streefbeeld opgesteld. Dat streefbeeld is tot stand gekomen tijdens diepgaande gesprekken met de verschillende medewerkers. Bepaalde hoofdstukken van het streefbeeld beschrijven de realiteit en andere de visie die we samen willen realiseren.
Zowel realiteit als visie zouden ons moeten inspireren bij de uitvoering van onze taken. De basisprincipes van het streefbeeld vormen een algemeen kader voor onze gemeenschappelijke identiteit.