Formulierenbank

In de formulierenbank vindt u verschillende voorgedrukte documenten die u kunt gebruiken voor het aanvragen van diensten.

Lees aandachtig de aanwijzingen vooraleer u een aanvraag indient. In veel gevallen moet u een heffing of een waarborg betalen.

Voorlopig kunnen rechtsgeldige aanvragen enkel per post worden ingediend. Wij stellen alles in het werk om het indienen van aanvragen via elektronische weg mogelijk te maken, rekening houdend met de geldende wetgeving.