Gemeentelijke verordeningen

De gemeenteraad heeft de taak om verordeningen uit te vaardigen die verscheidene aspecten van het dagelijks leven regelen.

Deze gelden voor het volledige grondgebied van de gemeente en kunnen in geval van niet-naleving aanleiding geven tot een administratieve boete. De bekendste verordeningen zijn de algemene en de specifieke politieverordening, waarbij de algemene betrekking heeft op het volledige gebied van de politiezone Weser-Göhl en de specifieke uitsluitend geldt voor de gemeente Raeren. Deze verordeningen regelen het openbare leven in Raeren.