Dienst stedenbouw

De dienst stedenbouw is met zijn tien medewerkers de grootste en meest autonome dienst binnen de gemeentelijke administratie. Veel van zijn activiteiten spelen een belangrijke rol voor de ontwikkeling van de gemeente.

Onze openingstijden zijn van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 12.30 en volgens afspraak ook ´s namiddags.

Wij adviseren u graag over de volgende materies:

 • Bovengrondse bouwwerken: Stedenbouwkundige en exploitatievergunningen, vergunningen voor werken van kleine omvang, stedenbouwkundig advies, advies inzake ruimtelijke ordening, gebouwen in bezit van de gemeente, bouwcontroles, regie van percelen, administratie voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit.
   
 • Ondergrondse bouwwerken: bouwcoördinatie voor ondergrondse bouwwerken, adviesverstrekking, riolerings- en wegenwerken, waterzuivering, mobiliteitsadvies, verkeersegels, openbare groenzones, waterlopen.
   
 • Milieu-, energie- en premieadvies: globale vergunningen, milieu- en bedrijfsvergunningen, premieadvies inzake woningbouw en energiepremies, politiereglementen, marktreglementering, kermisreglement, schadevergoeding in geval van rampen.
   
 • Kadaster: bouwkundige tekeningen, cartografie, sectorenplan, kadasterplannen, kadasters voor bomen en hagen, speelruimtes, statistieken, notariële inlichtingen over percelen, archief.
   
 • Dienstverlening met betrekking tot evenementen: vergunningen voor evenementen, materiaalverhuur aan verenigingen, aanplakvergunningen, kampvergunningen, vergunningen voor het vellen van bomen.
   
 • Bescherming op het werk.

​Contact:

Ihr Suchergebnis

Bauamt

Sekretariat und Sachbearbeiterin


Frau Sandra Emonts
Hauptstraße 30
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 72
Fax +32 (0)87 / 65 28 88
Email sandra.emonts@raeren.be
Web http://www.raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben

Bauamt

Energie- und Umweltmanagerin


Frau Catherine Kuppens
Hauptstraße, 30
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 89
 +32 (0)477 / 06 35 87
Fax +32 (0)87 / 65 28 88
Email catherine.kuppens@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben

Bauamt

Bauzeichnung und Katasterverwaltung


Herr Jean-Marie Kaluzny
Hauptstrasse 26
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 75
Email jean-marie.kaluzny@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben

Bauamt

Tiefbauingenieur


Herr Curt Zester
Hauptstrasse 26
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 78
Fax +32 (0) 87 65 28 88
Email curt.zester@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben

Bauamt

Sachbearbeiterin


Frau Béatrice Peters
Hauptstrasse 26
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 77
Email beatrice.peters@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben

Bauamt

Sachbearbeiterin


Frau Karin Plum
Hauptstrasse 26
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 74
Email karin.plum@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben

Bauamt

Sachbearbeiterin


Frau Martina Wintgens
Hauptstrasse 26
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 79
Email martina.wintgens@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben

Bauamt

Sachbearbeiterin


Frau Tinny Orban
Hauptstrasse 26
4730 Raeren

Telefon +32 (0)87 / 85 89 81
Email tinny.orban@raeren.be
v-Card v-Card
Kartenanzeige Karte

Aufgaben

12