Leefmilieu en Energie

Milieuvriendelijk gedrag kan tot uiting komen in veel gebieden van het dagelijks leven.

Hier vindt u een overzicht van het actieve engagement van de gemeente Raeren voor het leefmilieu:

• Bevordering van energiebesparing voor particulieren:

  • Advies aan de burgers over de premies van het Waals Gewest
  • Gemeentelijke premie voor de installatie van zonneboilers voor de productie van warm water
  • Geleidelijke invoering van energiebesparende maatregelen in gebouwen van de gemeente en gebruik van alternatieve energievormen (zonne-energie, aardwarmte,…)

• Verbetering van de behandeling van afvalwater in de gemeente

  • Samenwerking met de bevoegde intercommunales bij het vastleggen van de prioritaire zones voor collectieve afwatering
  • Informatie aan de burgers over afvalwaterzuivering
  • Gemeentelijke premie ter ondersteuning van individuele zuiveringsinstallaties voor gezinnen die wonen in de individuele zone

• Milieuvoorschriften bij het toekennen van vergunningen voor bouw- en renovatiewerken en vergunningen voor de oprichting of voortzetting van bedrijven

• Samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos van het Waals Gewest voor het onderhoud en het beheer van het bomenbestand

• Een ruim aanbod aan initiatieven op het vlak van de verwerking en beperking van huishoudelijk afval

• Uitvoering van een project in verband met afval, in samenwerking met de Guatemalteekse partnerstad Chiquirichapa