containerpark
Recycleerbaar materiaal kan worden afgegeven
in het containerpark

Recyclageparken van de gemeente

In de gemeente Raeren bevindt zich een containerpark van de intercommunale afvalverwerkingsmaatschappij INTRADEL in de industriezone Rovert. Hier wordt alle afval gesorteerd, gecontroleerd

 • en doorgestuurd voor recyclage
 • of vervoerd naar de INTRADEL-composteringsinstallatie in Jeneffe
 • of eventueel naar een stortplaats of een afvalverbrandingsinstallatie gebracht.


Elke inwoner van de gemeente kan in het containerpark gratis allerlei recycleerbaar materiaal afgeven. Het gaat onder andere om:

 • biologisch afval, zoals gras, haagsnoeisel, enzovoort
 • bouwafval en grofvuil
 • elektrische apparaten en huishoudtoestellen, zoals microgolfovens, televisietoestellen, gsm’s, enzovoort
 • batterijen
 • verf en olie
 • papier en karton
 • metaal en kunststof
 • gekleurd en wit glas, lampen, neonbuizen
 • plastic folie
 • bloempotten

Enzovoort

De brochure van INTRADEL die u hier kunt inkijken, toont in detail alle materiaal dat u in het containerpark kunt afgeven.
Om afval af te leveren In een containerpark, moet u zich gratis aanmelden, bv. in uw containerpark Raeren, waar u uw toegangskaart ontvangt, die u bij elk bezoek moet voorleggen.
Voor vragen over het omgaan met afval of over compostering kunt u altijd contact opnemen met INTRADEL of met de milieuadviseur van de gemeente.