Milieuvergunningen

In het kader van de milieuwetgeving van het Waals Gewest zijn een hele reeks inrichtingen en activiteiten ondergebracht in verschillende klassen. Daardoor moet nu voor een inrichting van klasse III melding worden gedaan bij het gemeentebestuur en voor een inrichting van klasse II of I moet een milieuvergunning worden aangevraagd.

De volgende particuliere inrichtingen zijn bv. onderworpen aan de meldingsplicht:

  • Niet verplaatsbare butaan- en/of propaangastanks
  • Stookolietanks met een capaciteit vanaf 3000 liter
  • Individuele zuiveringsinstallaties
  • Het houden van dieren vanaf een bepaald aantal (afhankelijk van woonplaats en diersoort)

De nodige formulieren zijn beschikbaar in het Duits en in het Frans via de volgende links.