Markt in Chiquirichapa
De markt in Chiquirichapa
 
Jugendliche aus Chiquirichapa
Jongeren op een feest in Chiquirichapa
 
Frauengruppe aus Chiquirichapa
Vrouwengroep uit Chiquirichapa

Project Chiquirichapa

Doelstellingen van het partnerschap

Sinds zeven jaar heeft de gemeente Raeren contacten met de gemeente Concepcíon Chiquirichapa in Guatemala. Tijdens die periode is dankzij die contacten op gemeentelijk niveau een nauwe samenwerking ontstaan op het vlak van afvalverwerking. Daarnaast is het voor de verantwoordelijken van de beide gemeenten altijd een prioritaire doelstelling geweest om ook andere instellingen en organisaties uit hun gemeente bij het partnerschap te betrekken. Deze doelstelling is ook vastgelegd in een partnerschapsakkoord, dat beide gemeenten in 2005 samen hebben opgesteld. Volgens dit akkoord moet het partnerschap:

 • orgen voor wederzijdse kennismaking, dialoog, een permanente, duurzame sociale en culturele uitwisseling en kruisbestuiving;
 • het mogelijk maken om deel te hebben aan de leefwereld van de respectieve partners;
 • uitgaan van de bereidheid om de verschillen en gelijkenissen van de partners te erkennen en te aanvaarden;
 • meer zijn dan eenrichtingsverkeer en ook streven naar de ontwikkeling van vriendschappelijke en solidaire relaties tussen instellingen, organisaties en mensen hier en in Guatemala;
 • democratische structuren in Guatemala verstevigen en de betrokkenheid van de Maya’s bij economische, sociale en (maatschappij)politieke beslissingsprocessen bevorderen.


In de praktijk blijkt deze doelstelling in de gemeente stap voor stap te zijn gerealiseerd. Naast het afvalproject van de twee gemeenten hebben verschillende instellingen en organisaties in Raeren deelgenomen aan het partnerschap en/of zelf contacten gelegd of zelf geïnvesteerd in het afvalproject of in een plaatselijk vrouwenproject. Voorbeelden daarvan zijn de Wereldwinkel Eynatten, de meisjesafdeling van de KLJ Raeren, de landelijke vrouwenvereniging Raeren en de schuttersvereniging Lichtenbusch.

Leden van de werkgroep Guatemala van Raeren

 • Fabienne Xhonneux – Schepen van de gemeente Raeren
 • Werner Moeris – Lid van de raad
 • Resel Reul – Lid van de raad
 • Agnes Cool-Krafft – Lid van de raad
 • Hedy Dejonghe - Lid van de raad
 • Liliane Hönders – Vrijwillige medewerkster
 • Annette Kappenstein – Vrijwillige medewerkster
 • Lorena Arguello – Vrijwillige medewerkster
 • Christiane Villers – Vaste medewerkster van "Miteinander Teilen"

Namen en functies van de gasten

 • Burgemeester van Chiquirichapa: Jorge Lopez Rivera
 • voor de Commissie voor Integrale Ontwikkeling van Chiquirichapa (ADICH): Leonardo Obispo Cabrera Lopez und Maria Cabrera Lopez
 • Vertegenwoordiger van Serjus (juridische en sociale dienst): Selvin Noel Barrera Villatoro