Diensten voor de burgers

Hier vindt u alle mogelijke contactgegevens van instellingen waarmee u in het dagelijks leven te maken kunt krijgen. Naast de gegevens van het gemeentebestuur zelf, vindt u ook heel wat telefoonnummers van andere instanties (politie, OCMW, …) en dienstverleners (kabel- en gasmaatschappij, …) en ook de contactgegevens van de verschillende verenigingen in de gemeente Raeren.